Kunnan kehittäminen
Elin­kei­nost­ra­te­gia­työ
Enontekiön kehittämisstrategia 2011-2015
Matkailun turvallisuustyökalut »
Tut­ki­muk­set
Kunnan kehittäminen > Enontekiön kehittämisstrategia 2011-2015

Enontekiön kehittämisstrategia 2011-2015

Elinkeinojen kehittämisen painopistealueet


Kaikessa kunnallisessa päätöksenteossa otamme käyttöön yritysvaikutusten arvioinnin. Viranomaiset, kunnat, oppilaitokset ja muut yhteiskunnan toimijat kannustavat yrittäjyyteen ja poistavat esteitä yrittäjyyden tieltä. Tavoitteena on tukea yrittäjyysmyönteistä, motivoivaa ja ennakkoluulotonta ajattelutapaa.

Kestävä taloudellinen kehitys edellyttää paikallistalouden toimintaedellytysten huomioimista kaikessa päätöksenteossa. Enontekiön kunta ja elinkeinoelämä sitoutuvat kestävän kehityksen periaatteiden noudattamiseen julkisissa hankinnoissa, jolloin valintakriteerinä on kokonaistaloudellisesti edullisin hankinta. Kokonaistaloudellisuus merkitsee sosiaalisesti, paikallistaloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävää valintakriteeriä päätöksenteossa.

Alueen liikenneyhteyksien ja saavutettavuuden parantaminen on välttämätön edellytys Enontekiön elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Kunta ja alueen yritykset sitoutuvat toimintaan, joka luo edellytykset Enontekiön lentoliikenteen vakiintumiseen ympärivuotiseksi toiminnaksi. Yhtä lailla panostamme syöttöliikenneyhteyksien kehittämiseen Kolarista ja Kittilästä.

Matkailu on Enontekiön kärkitoimiala. Toimialan kehittymisellä on myönteisiä heijastusvaikutuksia muuhun palvelusektoriin ja rakennustoimialalle.

Panostamme aktiivisesti elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi ja muiden elinkeinojen kehittämiseksi. Elinkeinoelämän monipuolistaminen, erityisesti paikallisten raaka-aineiden jatkojalostuksen kehittäminen, yritystyöpaikkojen lisääminen ja kansainvälistyminen ovat keskeisiä tekijöitä verotulokehityksen ja aluetalouden vahvistamiseksi.
Päivitetty 18.2.2015 - Tulostettava versio -

Toimitusjohtaja 1.3. alkaen
Hannu Autto
0400 132 798
hannu.autto@enontekio.fi
Toimisto- ja tapahtumasihteeri
Sirpa Mannela
0400 716 908
sirpa.mannela@enontekio.fi
Hanke- ja markkinointisuunnittelija
Kirsti Näkkäläjärvi
040 561 4846
kirsti.nakkalajarvi@enontekio.fi

Lisätietoa sivuston evästekäytännöstä